Quảng Ngãi: Kích hoạt 4 chốt kiểm tra y tế phòng dịch Covid-19

Kể từ 17 giờ ngày 19/6, tỉnh Quảng Ngãi kích hoạt 4 chốt kiểm tra y tế đối với người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng từ 0 giờ ngày mai (ngày 20/6).