Rơm rạ

Bây giờ nghề nông đã nhàn hơn. Không bận rộn với những thứ xa xưa như rạ, rơm. Ngày xưa rạ lợp mái nhà, rơm làm thức ăn cho trâu bò. Nhà nông nào đầu hồi cũng có một cây rơm. Thậm chí xa xưa nữa, rơm ủ nóc chạn, ngày đông ông cháu lên ngủ, tránh rét.