Kiên Giang: Phấn đấu tiếp nhận 19.116 đơn vị máu trở lên

Năm 2020, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được 20.695 đơn vị máu (350ml), tương đương gần 28.973 đơn vị máu quy đổi (250ml) phục vụ cho cấp cứu và điều trị.