Tôi đã một thời yêu em

 Ngày đó hằng đêm tôi vẫn mang chiếc gối Yến tặng để gối đầu. Nụ hồng do yến thêu dở vẫn tươi nguyên nhưng không bao giờ hé nở thành hoa được, còn đôi chim và hai chữ Hạnh phúc do Yến phác họa bằng bút chì thì đã bay màu dần và biến mất. Tôi cũng không còn cách nào để liên lạc với Yến.