Ký ức sau chiến tranh

Hồi đó, vào những năm kinh tế đất nước ta đang trong giai đoạn khó khăn. Bộ đội phải tự túc một phần nào lương thực.