Kiên Giang: Nghĩa cử đẹp của hai nhà giáo

Thấu hiểu nỗi vất vả của chốt kiểm soát liên ngành, của người dân có hoàn cảnh khó khăn, hai nhà giáo đã chung lòng thiện nguyện giúp mọi người vơi đi khó khăn của cuộc sống khi mà dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài.