Phát triển lực lượng biểu diễn nghệ thuật trẻ: Cần sớm hành động quyết liệt

(HNM) - Hơn 1 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị nghệ thuật hầu như dừng biểu diễn phục vụ khán giả, nên không có doanh thu. Nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là người trẻ khó tiếp tục theo nghề. Có câu “thầy già, con hát trẻ”, với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, lực lượng trẻ phải là nòng cốt được chăm lo nhằm tạo sức sống và tương lai cho nghệ thuật. Vì vậy, để phát triển lực lượng biểu diễn nghệ thuật trẻ cần có hành động quyết liệt ngay từ bây giờ.