Quảng Ngãi: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 05 địa phương trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 05 địa phương kể từ 0giờ, ngày 08/7/2021 gồm: Thị xã Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn. Đối với 8 địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; nếu địa phương nào phát sinh F0 trên địa bàn thì sẽ áp dụng Chỉ thị 16 đối với địa phương đó.