Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 500 triệu đồng cho Qũy Vaccine phòng chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng nhau đóng góp, ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19.