Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 Ngày 15/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2021.