Nhớ Viện Âm nhạc Miền Nam

Sau năm 1975, theo đề xuất của nhạc sĩ Lưu Hưu Phước, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam, đã chuyển tổ chức âm nhạc giải phóng thành Viện Nghiên cứu Âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh.