Nhớ ngày ở nơi xứ Lạng

Giữa năm 1984, tôi được điều về Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 540, Sư đoàn 327, Quân đoàn 14 giữ chức Phó Đại đội trưởng về chính trị. Ngày ấy biên cương vẫn còn đang trong tình trạng “vừa có chiến tranh, vừa có hòa bình”. Ở hướng Hà Giang cuộc chiến đấu chống quân bành trướng lấn chiếm vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt tại Vị Xuyên. Trên hướng Lạng Sơn súng vẫn nổ ở bình độ 400 Cao Lộc.