Quảng Ngãi: Gặp mặt các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú và trao giải báo chí nhân kỷ niện 96 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều ngày 18/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, các phóng viên thường trú và trao giải báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).