Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của báo chí Mỹ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật châu Á nằm trong số 20 nhà lãnh đạo và hoạt động cách mạng có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ XX, Người đã được các tạp chí nước ngoài nhiều lần lựa chọn  để giới thiệu trên các trang bìa. Tạp chí TIME nước Mỹ trong số ra ngày 13 tháng 4 năm 1998,