Tổng thuật Hội thảo phát triển Hoa Cây cảnh - Ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh

Sáng ngày 23/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội) diễn ra Hội thảo phát triển Hoa Cây cảnh - Ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.