Lỗi Lầm

Cuối năm 1968, đế quốc Mỹ bị đau sau chiến dịch Mậu Thân do ta tấn công mạnh trên cả miền Nam, chúng tập trung lực lượng phản kích lại phía ta. Địch tạm ngưng đánh phá miền Bắc để tập trung mở rộng ra chiến tranh ra cả Đông Dương. Cụ thể là Căm Pu Chia và Lào – sát biên giới nước ta. Chúng hòng ngăn chặn sự vận chuyển của quân ta cho chiến trường miền Nam qua đoàn vận tải chiến lược 559.