Tuyên Quang: Người từ vùng xanh, vàng vào tỉnh không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Tỉnh Tuyên Quang vừa điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, áp dụng từ 18 giờ 00’ ngày 16/10/2021.