Giải mã hoa văn Thần Đồng Ngọc Lũ

  Nhạc sĩ Dương Đình Minh Sơn 

20/10/2021 10:21

Thần Đồng Ngọc Lũ nhà nước ta đã tặng cho Liên Hợp Quôc và vinh dự được đặt cạnh cửa ra vào Hội trường lớn, còn trong nước đã đặt tại nhà Khách tiết của Quốc hội làm logo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

                                           

giai-ma-hoa-van-than-dong-ngoc-lu-1634699200.jpg
giai-ma-2-1634699200.jpg
giai-ma3-1634699200.jpg
 

 

giai-ma4-1634699196.jpg
giai-ma5-1634699199.jpg
giai-ma6-1634699200.jpg
giai-ma7-1634699199.jpg
 

 

giai-ma9-1634699200.jpg
 

Bạn đang đọc bài viết "Giải mã hoa văn Thần Đồng Ngọc Lũ" tại chuyên mục Nghiên cứu. | Hotline: 08.4646.0404