4 bài hát đầu tiên ca ngợi Hồ Chủ tịch

Phan Đông Viên

12/05/2021 16:59

Từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 5 năm 1946, có 4 bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch, đó cũng là 4 bài hát đầu tiên viết về Người.

4-bai-hat-1a-1620814448.jpg
 
4-bai-hat-va-hct2-1620812992.jpg
4-bai-hat-va-hct3-1620813027.jpg
 
4-bai-hat-va-hct4-1620813045.jpg
4-bai-hat-va-hct5-1620813064.jpg
4-bai-hat-va-hct6-1620813080.jpg
4-bai-hat-va-hct7-1620813098.jpg
4-bai-hat-va-hct9-1620813135.jpg
4-bai-hat-va-hct10-1620813151.jpg
4-bai-hat-va-hct11-1620813166.jpg
4-bai-hat-va-hct12-1620813183.jpg
4-bai-hat-va-hct13-1620813203.jpg

 

 

Bạn đang đọc bài viết "4 bài hát đầu tiên ca ngợi Hồ Chủ tịch" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn