Bắc Giang: Cuộc chiến chống giặc dịch qua tác phẩm nhiếp ảnh của Nghệ sĩ Nguyễn An

Nguyễn An

11/07/2021 14:06

Tự nguyện đến Bắc Giang từ tháng 6 năm 2021, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn An đã ghi lại được những hình ảnh quý giá về sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của người dân và các cán bộ chiến sĩ Bắc Giang, dùng hình ảnh chia sẻ tinh thần tích cực phòng chống Covid từ tâm dịch đến cả nước.

anh-bac-giang22-1625985820.jpg
anh-bac-giang5-1625985820.jpg
anh-bac-giang10-1625985820.jpg
anh-bac-giang24-1625985820.jpg
anh-bac-giang30-1625985820.jpg
anh-bac-giang31-1625985820.jpg
anh-bac-giang13-1625985820.jpg
anh-bac-giang27-1625985820.jpg
anh-bac-giang8-1625985819.jpg
anh-bac-giang14-1625985819.jpg
anh-bac-giang16-1625985819.jpg
anh-bac-giang37-1625985819.jpg
 
anh-bac-giang26-1625985819.jpg
anh-bac-giang18-1625985825.jpganh-bac-giang17-1625985825.jpganh-bac-giang12-1625985824.jpganh-bac-giang34-1625985824.jpganh-bac-giang20-1625985824.jpganh-bac-giang38-1625985824.jpganh-bac-giang23-1625985823.jpganh-bac-giang39-1625985824.jpganh-bac-giang35-1625985823.jpganh-bac-giang33-1625985822.jpganh-bac-giang19-1625985822.jpganh-bac-giang7-1625985822.jpganh-bac-giang29-1625985818.jpganh-bac-giang9-1625985818.jpganh-bac-giang4-1625985818.jpganh-bac-giang29-1625985818.jpganh-bac-giang6-1625985817.jpganh-bac-giang1-1625985817.jpganh-bac-giang2-1625985816.jpganh-bac-giang15-1625985816.jpganh-bac-giang32-1625985814.jpganh-bac-giang3-1625985812.jpganh-bac-giang21-1625985811.jpgmh3-1625979332.jpgmh1-1625979095.jpg

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Cuộc chiến chống giặc dịch qua tác phẩm nhiếp ảnh của Nghệ sĩ Nguyễn An" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn