Thịt nấu đông

Khi ấy thèm lắm, tôi chỉ mong đến Tết để được ăn thịt nấu đông. Nhà quê làm gì có điều kiện mà thích ăn là nấu. Trong tôi vẫn nhớ như in những nồi thịt nấu đông ngày Tết. Thương nhớ một thời thiếu thốn.