Chuối om

Ngồi ăn cơm với bố chồng. Bố bảo: ngày xưa, bố công tác ở Hà Nam, nhà nào có đình đám mà không có bát chuối om ốc thì không sang. Nên nhà nào cũng có bát ốc om chuối để đãi dân làng.