Thịt lợn nấu đông

Có dạo thịt lợn ở Ta vào dịp Tết đắt hơn cả thịt bò bên Mỹ.