Vĩnh Phúc: Văn hóa Tam Đảo danh thắng và tâm (Kỳ 5): Tục thờ Mẫu ở Tây Thiên - Bản địa, hội nhập và lan tỏa

Tín ngưỡng thờ Mẫu đã có nguồn gốc từ rất lâu và là hiện tượng phổ biến trong xã hội Việt Nam. Khởi nguồn từ sự biết ơn người đàn bà – Người mẹ cộng đồng, trong nhận thức thuở hoang sơ của con người.