Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007) (Kỳ 34)

Trân trọng giới thiệu sách “Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007)” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.