Bình Dương: Thêm một Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 21/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một tổ chức công bố "Lễ hội Kỳ yên đình Tân An" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.