Tâm thế mới về chống dịch

Đại dịch Covid-19 đã gây ra biết bao hậu quả khôn lường, để lại nhiều mất mát, thương đau mà con người, xã hội phải gánh chịu, làm thay đổi nhiều mặt cuộc sống từ chính trị, kinh tế, xã hội, những thói quen, nếp sống quen thuộc xưa nay; dân sinh, kinh tế người dân suy kiệt mà nhà nước và xã hội cũng phải gánh chịu quá mức lớn lao.