Giáo sư Nguyễn Tài Thu: “Tôi chỉ là người thầy thuốc thương người“

Giáo sư Nguyễn Tài Thu được người đời quý mến, nể trọng gọi bằng cái tên "thần kim" hay “Vua châm cứu”. Tên tuổi của ông không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, mà trên khắp thế giới trong lĩnh vực Đông y, đặc biệt là châm cứu chữa bệnh. Khi được hỏi về nghề, ông chỉ khiêm tốn tự nhận mình là người thầy thuốc thương người.