Cần cơ chế kiểm soát mạng xã hội để giảm tác động tiêu cực đến gia đình

Trong vài thập niên qua, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và thế giới có biến đổi nhanh khiến gia đình Việt Nam đứng trước những thay đổi chưa từng có.