Lan tỏa năng lượng tích cực

Đại dịch Covid- 19 đã khiến toàn thế giới phải thay đổi. Chưa bao giờ con người đồng tâm nhất trí đến vậy để nhận diện và chống lại một kẻ thù chung. Một mâu thuẫn lớn xảy ra, chưa từng có trong lịch sử loài người: trong khi toàn thể nhân loại xích lại gần nhau hơn về tinh thần thì họ lại phải xa nhau hơn vì giãn cách xã hội. Trong bối cảnh ấy, giới văn nghệ sĩ nước ta như thế nào?