Khát vọng tuổi trẻ với việc học và làm thời đại 4.0

Đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - nói chuyện chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ với việc học và làm thời CN 4.0” với các tổ chức đoàn của tỉnh Lào Cai.