Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền với sinh viên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức hội nghị đối thoại với sinh viên các lớp Đại học chính quy các khoá từ K39 đến K42.