Nhà dột mùa mưa bão

Nhà tôi hay lắm! mùa đông thì mát, mùa hè thì ấm. Mùa mưa thì hứng nước, còn đêm về thì đếm sao. Nằm trong nhà mà đếm được sao qua mái ngói thì chắc chỉ có nhà tôi thôi.