Cây hoa Diphylleia Grayi

Cây hoa Diphylleia grayi thuộc loại cây trồng lâu năm và có chiều cao không quá 40 cm. Người ta thấy hoa mọc ở những nơi sườn núi ẩm ướt, dưới tán những cây to có bóng mát như Vân Nam (Trung Quốc), Hokkaido (Nhật Bản), vùng núi phía đông nước Mỹ.