Chuyện kể của lính: Anh ở đâu ?

Mùa hè ,năm 1968 tôi và Thành nhập ngũ. Cái thời đó lên đường cầm súng chiến đấu, là nghĩa vụ thanh niên, là mệnh lệnh từ tráí tim của thế hệ trẻ.