Từ nơi cây rừng trụi lá (Tâm sự Cựu chiến binh)

Tháng 3/1972 bước ra từ dãy Trường Sơn, chiến trường Tây Nguyên đón tôi về. Ngạc nhiên nơi rừng mênh mông mà bằng phẳng. Những thân cây cao trụi lá có cái tên thật lạ: cây khọoc. Giữa rừng ngẩng lên mà thấy cả trời xanh, cúi xuống thảm thực vật cũng trống huếch... lạ lùng.