Chiều Xuân Mai

Chiều ấy, tôi và anh đồng đội cũ ngồi trên ngọn đồi thoai thoải, hướng ra công trường xay đá của Cu Ba. Anh đồng đội tôi tên Đức, trước khi vào bộ đội, anh là công nhân Lâm nghiệp, ở đội Đá Chông- Tùng Thiện- Hà Tây. Ngày nhập ngũ, anh là tổ trưởng tổ Tam tam của tôi. Ba anh em, hai sống trở về, còn Cam là Liệt sĩ nằm lại Miền Đông Nam Bộ.