Tép riu

Trong các loài tép thì tép riu là loài nhỏ bé nhất. Có lẽ vì thế mà người ta thường có câu cửa miệng khi có ý coi thường một ai đó: "Chỉ là con tép riu".