Hà Nam: Hội thảo Khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đền Lảnh Giang trong kỷ nguyên số"

Sáng 30/6, tại đền Lảnh Giang xã Mộc Nam, Duy Tiên (Hà Nam), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Duy Tiên và Viện nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc tổ chức Hội thảo Khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đền Lảnh Giang trong kỷ nguyên số".