Học trường nào để thành công?

Cuộc tranh luận mãi chưa đến hồi kết. Xưa nay Khang luôn cho rằng dù con có năng khiếu thì mình vẫn không nên cho học trường chuyên lớp chọn. Định kiến ấy của Khang do thực tế nhiều người học nhầm trường chuyên nên thất bại, vì có thu được một bồ chữ vẫn không thành công trong cuộc sống.