Hãy nhìn bằng một đôi mắt khác

​​​​​​​Vậy ở đây đặt ra một câu hỏi: trong cái nhìn thế giới của con người, của loài chim, của những con ong, của loài chuột, của con bò, của bầy ruồi… thì cái nhìn nào đúng và cái nhìn nào sai. Câu trả lời là: không có cái nhìn nào sai cả ở nghĩa tận cùng của nó. Nhưng điều hệ trọng nhất là mọi cách nhìn phải có khả năng tôn trọng nhau. Đấy cũng là một yếu tố quan trọng của việc tiếp cận nghệ thuật hay tự thân nó chứa đựng tính nghệ thuật.