Năn nỉ

Hai vợ chồng đến nhà bố mẹ, năn nỉ: Bố mẹ về ở với chúng con đi, chứ bố mẹ ở riêng thế này, bọn con lo lắm.