Đó lờ kể chuyện

Vốn dĩ muốn tự bạch đã lâu song le chuyện đó lờ miền giang hạ được cụ Bảng Lão Bần đã tả nhiều lại kỹ nên đành dựa cột mà nghe. Nay gặp buổi mưa gió dầm dề,nước về lai láng, lũ cá tôm và các loài thủy tộc nô nức gọi nhau rong chơi.