Ngân vang mãi giai điệu Tổ quốc (phần 7)

Vào thời điểm ấy, không khí tấn công và nổi dậy của quân và dân miền Nam trào dâng như sóng thần, cuốn đi biết bao đồn bốt Mỹ - ngụy. Khắp nơi vang lên những khúc ca hào hùng, kêu gọi.