Việt Nam diễn nghĩa - Tập VI (Tiểu thuyết lịch sử) (Kỳ 37)

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử “Việt Nam diễn nghĩa” - Tập VI “PHONG KIẾN VIỆT NAM CHỐNG PHÁP” của PGS TS Cao Văn Liên.