Kỷ niệm ngày nhà thơ Tố Hữu mất (9-12-2002 – 9-12-2012): Tố Hữu với thơ - đi tìm mùa xuân vĩnh hằng

Những năm sau 1975 đất nước hoà bình thống nhất, nhà thơ Tố Hữu vẫn hoạt động sáng tác theo quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Một lòng trung trinh với cách mạng, dòng thơ mới của ông nhuốm sắc màu thế sự vẫn giữ âm hưởng hào hùng.