Tuyên Quang: Xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) phấn đấu thực hiện 10 tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) mới hoàn thành 9/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại đang là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã vùng cao này.