Tuyên Quang: Xã Vinh Quang từ vùng quê nghèo trở thành địa phương có kinh tế phát triển khá

Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng quê nghèo trở thành địa phương có kinh tế phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.