Hà Giang chống rét cho gia súc

Nông dân Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho gia súc nuôi theo phương châm chủ động và linh hoạt.