Quảng Trị: Tăng cường sự tham gia và phối hợp của chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn động vật hoang dã

  Bà Hồ Thị Kim Cúc Trưởng ban tuyên giáo huyện Đakrông phát biểu Trong tuần 2 thángs 11 năm 2021, trong khuôn khổ Hợp phần Đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa...