Hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn khuyến nông  về sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ

Sáng ngày 09/11/2021 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo góp ý cho tài liệu tập huấn khuyến nông về sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ.