Đồng bào Khmer chung tay xây dựng nông thôn mới

Chiếm 13% diện tích và 19% dân số cả nước, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), thuộc địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hơn 10 năm thực...