VinBrain hợp tác với Golden Zanekka, triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Công ty VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Công ty Golden Zanekka Public (Myanmar) ký Hợp đồng hợp tác triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh DrAidTM tại hệ thống các bệnh viện hàng đầu tại Myanmar.