Chuyện cánh đồng

Thằng Hùng quyết tâm đi học kĩ sư nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ. Học xong, với tấm bằng loại giỏi nó được trường giữ lại làm giảng viên. Ở lại trường, một tương lai tươi sáng đang mở rộng chào đón nó ở phía trước nhưng nó đã khước từ, trở về để đem sức trẻ, kiến thức của mình phục vụ quê hương.