Hạ...!

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ mới sáng tác của tác giả Nguyễn Đặng Hà Anh, một cộng tác viên thân thiết của Tạp chí, từ khi Tạp chí còn có tên Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.